At kunne handle ansvarligt, tænke kreativt, tage udfordringer op på selvbevidst vis, opnå den størst mulige grad af selvstændighed og samtidig udvise engagement over for fællesskabet – det er de erklærede mål for det pædagogiske arbejde på Louisenlund.

Stiftelsen Louisenlund blev grundlagt i 1949 af hertug Friedrich zu Schleswig-Holstein som et statsligt anerkendt gymnasium med et internat, der var tilpasset de internationale forhold. Lige siden dengang har hertugfamilien i samarbejde med kuratorium, bestyrelse og den daglige ledelse sørget for, at disse grundværdier stadig holdes i hævd samtidig med, at de udvikles og tilpasses nutiden.

Som svar på globaliseringen tilbyder Louisenlund som eneste kostskole i Nordtyskland, at elever ud over den tyske studentereksamen ligeledes har mulighed for at tage den internationalt anerkendte uddannelse International Baccalaureate Diploma.

På den måde har uddannelsesinstitutionen i det nordlige Slesvig-Holsten lige ved Slien udviklet sig til at være en kostskole, der helt naturligt forbinder det at lære, yde og leve på et fælles grundlag. I dag uddanner skolen således 330 børn og unge til personligheder, der i fremtidens samfund i forskellige funktioner er parate til at tage ansvar.

Dette sker ved:

  • små, motiverende studiegrupper med mangfoldige og profilerede muligheder for både at lære og samle erfaringer – også flersprogligt;
  • et stort udbud af yderligere uddannelsestilbud, der er med til at støtte den enkelte elevs muligheder for at udvikle sig selv, sine styrker og talenter;
  • et engageret og kvalificeret team af undervisere;
  • et mentorsystem, der er tilpasset den enkelte elevs behov;
  • erhvervsforberedende seminarer og erhvervspraktik;
  • et stipendieprogram for fagligt dygtige og engagerede elever.
Dr. Peter Rösner
Dr. Peter Rösner's signature - Head of the boarding school
Dr. Peter Rösner
Dr. Peter Rösner - Head of the boarding school